Coa axuda das imaxes, expón breve e claramente as relacións feudais e os conceptos que están relacionados con elas (vasalo, servo, renda, feudo ...)

G

H