Coa axuda das imaxes e o texto, explica brevemente o concepto de señorío, as partes nas que se divide e a vida do señor e do campesiño.

G

H