Coa axuda das imaxes e o texto, elabora a infografía da sociedade feudal e expón as súas características principais.

G

H