Marca a ou as respostas correctas sobre o relevo galego e peninsular.