Como xa se apuntou anteriormente, a maior parte da superificie terrestre está cuberta pola auga dos océanos ( o 70% , uns 360.000.000 km2), repartidos máis ou menos por igual entre os hemisferios norte (40%) e sur (60%).En cambio, os continentes cubren so o 30% da superficie do Planeta , uns 150.000.000 km2, repartidos de forma desigual entre o hemisferio norte (2/3 partes) e o sur ( 1/3 parte ).

A

L

C