Polo que aos océanos se refire, hai un dato a destacar por riba dos demáis: o Pacífico é o océano máis extenso : case tanta superificie coma a do resto dos océanos xuntos e maior ca suma da superficie de todos os continentes!